Ném Pies trò chơi trong một cuộc biểu tình

Trong trò chơi này đóng hoàn toàn với con chuột, ném bánh nướng tại những người biểu tình.

Nem-pies-tro-choi-trong-mot-cuoc-bieu-tinh
100% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi