Bắt đầu trò chơi với một Taurus

Lance các con bò theo hướng của các tấm tiêu huỷ.
Sử dụng các phím không gian để gây ra sự phá hủy của các con bò đực và chuột để nhắm và ném.

Bắt-đầu-trò-chơi-với-một-taurus
76% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi