เรียกใช้เก​​มในระดับความสูงที่มี Yeti (Yeti Sports 3)

เปิดตัวนกเพนกวินนี้ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ที่จะทำคะแนนสูงสุดของจุด

เรียกใช้เก​​มในระดับความสูงที่มี-yeti-yeti-sports-3
73% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด