โยนเกมพายในระหว่างการสาธิต

ในเกมนี้เล่นอย่างสิ้นเชิงกับเมาส์, การขว้างปาพายที่ประท้วง

เกมการขว้างปาพายในระหว่างการสาธิต
100% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด