เกมเริ่มต้นด้วยหุ่นยนต์

ใช้ปุ่มต่อไปนี้การเล่น:

ลูกศร: เก็บกด gauce ลูกศรและสิทธิที่จะได้รับความเร็ว

ช่องว่าง: กดเพ​​ื่อเลือกพื้นที่มุมของการยิงแล้วปล่อยเพื่อโยนหุ่นยนต์

โยนเกมกับหุ่นยนต์
86% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด