Frenn projèksyon jwèt ak yon rat

Klike sou yon fwa sou rat la fè li kouri yon dezyèm fwa ajiste ang a te tire a, ak yon twazyèm fwa.voye frenn lan..
Nòt kòm pwen anpil ke posib, w ap gen adopte distribisyon an ideyal.Bon jwèt!.

Frenn-projeksyon-jwet-ak-yon-rat
70% renmen jwèt sa a
Tout jwèt