بازی دوئل در قوس

با استفاده از ماوس، سعی کنید برای پیدا کردن زاویه مناسب از آتش برای رسیدن به و کشتن حریف خود را.

بازی-دوئل-در-قوس
75% عاشق این بازی
همه بازی ها